Liudas Mikalauskas, Valstybinis Vilniaus Kvartetas